Урок 1

Тема: Об’єкти та події

Мета уроку: ознайомитися з поняттями об’єкт, подія; навчитися визначати властивості об’єктів та розрізняти до якого різновиду належить подія.

Минулого року ви вивчали тему «Об’єкти». Світ, що нас оточує, складається з предметів, явищ, процесів. Пригадаймо основні поняття.

Стілець, парта, крейда, дошка — це предмети.

Дощ, блискавка, грім — це явища.

Робота з підручником, виконання домашнього завдання, приготування їжі, купання в річці — це процеси.

Як ви вже знаєте, предмети, явища і процеси, які розглядають як єдине ціле, — це об’єкти.

СЛОВНИЧОК (записати в зошиті)

Об'єкти - це предмети, явища і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле.

Отже, можна стверджувати, що увесь навколишній світ складається з об’єктів.

СЛОВНИЧОК (записати в зошиті)

Об’єкти мають свої властивості. Кожна з властивостей має певне значення.

Значення властивостей об’єктів можуть змінюватися в результаті певних дій, процесів, операцій тощо.

Зміна значень властивостей об’єкта відбувається в результаті дій інших об’єктів. Так, наприклад, об’єкт «учень» розрізав об’єкт «аркуш» на чотири частини тощо. Якщо сталася зміна значень властивостей об’єкта, або утворився новий об’єкт, або припинив існувати певний об’єкт, то говорять, що з цим об’єктом відбулася подія.

СЛОВНИЧОК (записати в зошиті)

Подія — зміна властивостей об’єкта, взаємодія між об’єктами, утворення нового об’єкта або знищення існуючого об’єкта.

Інколи настання однієї події є причиною настання іншої події. Наприклад:

У таких випадках вважають, що друга подія залежить від першої. Але події можуть бути і незалежними одна від одної.

Наприклад:

СЛОВНИЧОК (записати в зошиті)

Якщо настання однієї події є причиною настання іншої події, то друга подія вважається залежною від першої.

Якщо настання деякої події не викликано настанням іншої події, то ці події вважаються незалежними одна від одної.

Об’єкти і події в інформатиці

Монітор, клавіатура, миша — об’єкти комп’ютера.

Кнопка Пуск, вікно програми, папка, ярлик — екранні об’єкти.

Запуск програми на виконання, закриття вікна — події.

Учень натиснув кнопку Пуск, і відкрилося головне меню — залежні події (друга подія залежить від першої).

Учень створив презентацію «Мій клас», і урок закінчився — незалежні події.

Висновки: Змінення значень властивостей об’єкта відбувається в результаті дій інших об’єктів або в результаті того, що відбуваються певні процеси.

З об’єктом відбувається подія, якщо цей об’єкт створюється, або якщо він припиняє існування, або якщо змінюються значення його властивостей.

Якщо настання однієї події є причиною настання іншої події, то друга подія вважається залежною від першої.

Якщо настання деякої події не викликано настанням іншої події, то ці події вважаються незалежними одна від одної.

Переглянути повний текст уроку